ดื่มนมเปรี้ยวช่วยลดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
ดื่มนมเปรี้ยวช่วยลดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
หลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาว่าการดื่มนมเปรี้ยวหลังจากที่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจหาค่าปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดได้


ภาพจาก : food.trueid.net

หลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาว่าการดื่มนมเปรี้ยวหลังจากที่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจหาค่าปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดได้ จนทำให้เรื่องนี้เป็นที่ฮือฮาอย่างมา แล้วข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ไปติดตามกันดีกว่าค่ะ จากการทดลองของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เกี่ยวกับเรื่องนมเปรี้ยวสามารถลดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดได้จริงหรือไม่ ซึ่งผลการทดลองพบว่าการดื่มนมเปรี้ยวลดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดได้เพียงเล็กน้อยประมาณ ร้อยละ 5 เท่านั้น แต่ไม่ช่วยให้ลดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดได้ในปริมาณมาก หรือผ่านเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ที่กฎหมายกำหนดได้

ภาพจาก : health.kapook.com

ทั้งนี้เนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ทุกชนิด เครื่องดื่มเหล่านี้จะไหลจากปากไปยังกระเพาะอาหารทันที เนื่องจากโมเลกุลของแอลกอฮอล์มีขนาดเล็ก ไม่ต้องผ่านการย่อยก่อน ทำให้แอลกอฮอล์สามารถดูดซึมเข้าสู่เลือดอย่างรวดเร็ว เมื่อเลือดผ่านปอดแอลกอฮอล์บางส่วนจะแพร่ออกนอกร่างกายทางลมหายใจ ดังนั้น การวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจโดยการเป่าลมหายใจเข้าเครื่องวัด จึงถือเป็นวิธีมาตรฐานสากลที่มีการพิสูจน์มาแล้วทั่วโลก

สรุปได้ว่า การดื่มนมเปรี้ยวหรือเครื่องดื่มชนิดอื่น ไม่สามารถหลอกเครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ได้ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทางที่ดีเมาไม่ขับดีที่สุดค่ะ

ขอขอบคุณ นิตยสารเรื่องผู้หญิงปฏิกิริยาของคุณ?