แค่กินไขมันน้อยลงก็ห่างไกลเบาหวานแล้วนะ
แค่กินไขมันน้อยลงก็ห่างไกลเบาหวานแล้วนะ
ไม่จำเป็นต้องลดน้ำหนักเพื่อป้องกันโรคเบาหวานแค่กินไขมันให้น้อยลงก็พอ โดยวารสาร American Journal of Clinical Nutrition ตีพิมพ์งานวิจัยจาก ศ.บาร์บาร่า โกเวอร์ นักวิทยาศาสตร์โภชนาการจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแอละแบมา


แค่กินไขมันน้อยลงก็ห่างไกลเบาหวานแล้วนะ


ไม่จำเป็นต้องลดน้ำหนักเพื่อป้องกันโรคเบาหวานแค่กินไขมันให้น้อยลงก็พอ โดยวารสาร American Journal of Clinical Nutrition ตีพิมพ์งานวิจัยจาก ศ.บาร์บาร่า โกเวอร์ นักวิทยาศาสตร์โภชนาการจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแอละแบมา ซึ่งทดลองให้คนน้ำหนักเกินที่มีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจลองไดเอทเป็นเวลา 8 สัปดาห์

พบว่าน้ำหนักไม่ได้เกี่ยวกับความเสี่ยงเป็นเบาหวาน แต่สิ่งที่สำคัญก็คือสารอาหารที่ได้รับมากกว่า ซึ่งการกินไขมันน้อยลงเพียง 27% ต่อวัน จะช่วยลดโอกาสเกิดโรคดังกล่าวได้ในระยะยาวค่ะ

ขอขอบคุณ ที่มา : Lisa ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตปฏิกิริยาของคุณ?