เจอมลพิษนานเข้าระวังสมองเสียหาย
เจอมลพิษนานเข้าระวังสมองเสียหาย
การสัมผัสกับมลพิษทางอากาศเป็นระยะเวลานาน จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสมองที่เป็นสาเหตุของความจำและการเรียนรู้บกพร่อง


ภาพจาก : thairath.co.th

การสัมผัสกับมลพิษทางอากาศเป็นระยะเวลานาน จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสมองที่เป็นสาเหตุของความจำและการเรียนรู้บกพร่อง โดยนักวิจัย ลอร่า ฟองค์เก้น จากมหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอ ทดลองเปรียบเทียบระหว่างหนูที่หายใจจากเครื่องกรองอากาศกับหนูที่เจอกับมลภาวะแบบเดียวกับคนในเขตเมืองเป็นเวลา 10 เดือน พบว่าหนูกลุ่มหลังเรียนรู้ได้ช้ากว่า และยังมีอาการคล้ายเป็นโรคซึมเศร้าด้วย

ภาพจาก : thairath.co.th

เธอสรุปในวารสาร Molecular Psychiatry ว่าการสัมผัสกับมลพิษทางอากาศมีผลเสียที่เห็นได้ชัดและอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพอื่นๆ ได้จริง ดังนั้น คนในเขตเมืองทั่วโลกจึงควรตระหนักกับผลที่เกิดขึ้นและพยายามป้องกันตัวเองจากมลพิษทั้งหลายรอบตัว

ขอขอบคุณ ที่มา : Lisa ปฏิกิริยาของคุณ?