มาทำความรู้จักโรคนิ้วล็อกกันเถอะ


มาทำความรู้จักโรคนิ้วล็อกกันเถอะ
โรคนิ้วล็อกหรือโรคความผิดปกติของมือที่ไม่สามารถงอหรือเหยียดได้อย่างปกติ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการใช้งานมือหนักๆ ซ้ำๆ เป็นเวลานาน


ภาพจาก : rattinan.com

โรคนิ้วล็อกหรือโรคความผิดปกติของมือที่ไม่สามารถงอหรือเหยียดได้อย่างปกติ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการใช้งานมือหนักๆ ซ้ำๆ เป็นเวลานาน ทำให้เส้นเอ็นเสียความยืดหยุ่นไม่สามารถลอดผ่านเข็มขัดรัดเอ็นได้ตามปกติ

โรคนี้มักพบในวัย 45 ปีขึ้นไป และเกิดกับผู้ที่ต้องใช้มือทำกิจกรรมต่างๆ ซ้ำๆ เช่นแม่บ้าน/นักช้อป นักกอล์ฟ คนทำสวน ช่างต่างๆ ซึ่งต้องใช้เกร็งนิ้วทำกิจกรรมเหล่านั้นนานๆ ทำให้เกิดอาการโรคนิ้วล็อกคือเจ็บฐานนิ้ว โคนนิ้ว นิ้งฝืด กำมือและเหยียดมือไม่คล่อง นิ้วล็อกในท่างอ ไม่มีแรงหรืออาจชาร่วมด้วยก็ได้

ภาพจาก : vichaiyut.com

วิธีการรักษาโรคนี้แพทย์จะใช้วิธีการเจาะผ่านผิวหนังด้วย Blade probe หรืออุปกรณ์ Probe ที่ดัดแปลงมาจากที่ตรวจฟันของทันตแพทย์ เพราะเป็นวิธีที่สะดวก ง่าย และประหยัดค่าใช้จ่าย และไม่เจ็บมาก

หากคุณไม่อยากเป็นโรคนิ้วล็อกควรหลีกเลี่ยงการใช้นิ้วทำงานหนักเกินไป เช่น ยามหิ้วของหนักก็ควรหิ้วให้เต็มฝ่ามือแทนการใช้นิ้วหิ้วอย่างเดียว หรือใช้เครื่องทุ่นแรงอย่างรถเข็น รถลาก ที่สำคัญหากคุณเริ่มมีอาการนิ้วล็อกควรรีบปรึกษาแพทย์

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสารเรื่องผู้หญิงความรู้สึกของคุณ?