อันตรายน้ำมันทอดซ้ำ


อันตรายน้ำมันทอดซ้ำ
ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพง หมูแพง ไข่ไก่แพง น้ำตาลแพง รวมไปถึงวัตถุดิบสำคัญในครัวเรือนอย่างน้ำมันก็แพง ทำให้คุณแม่บ้านหลายคนหาวิธีประหยัดจากการใช้น้ำมันโดยเฉพาะเมนูทอด เมนูที่ต้องใช้น้ำมันค่อนข้างมาก
ภาพจาก : posttoday.com

ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพง หมูแพง ไข่ไก่แพง น้ำตาลแพง รวมไปถึงวัตถุดิบสำคัญในครัวเรือนอย่างน้ำมันก็แพง ทำให้คุณแม่บ้านหลายคนหาวิธีประหยัดจากการใช้น้ำมันโดยเฉพาะเมนูทอด เมนูที่ต้องใช้น้ำมันค่อนข้างมาก เมื่อทอดเสร็จแล้วก็ยังเหลือน้ำมันในกระทะไว้มากมาย จะทิ้งก็เสียดาย หลายบ้านจึงเลือกที่จะนำน้ำมันกลับมาใช้ซ้ำๆ ซ้ำไปซ้ำมา โดยมองข้ามอันตรายที่แฝงอยู่ภายใน

น้ำมันทอดซ้ำนั้นจะมีสารโพลาร์ซึ่งก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดและหัวใจ ตลอดจนโรคมะเร็งตามมา และโรคเหล่านี้นับเป็นปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆ ของมนุษย์เราอีกด้วยล่ะค่ะ

ภาพจาก : cooking.kapook.com

ดังนั้นวิธีการลดปัจจัยเสี่ยงจากโรคอันตรายเหล่านี้ ทำได้โดยการงดบริโภคอาหารที่ปรุงด้วยน้ำมันทอดซ้ำ เลือกใช้น้ำมันที่สะอาด สังเกตง่ายๆ จากรูป รส และกลิ่นของอาหาร หากผู้บริโภคตื่นตัว ก็จะส่งผลให้ผู้ประกอบการอาหารตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพอาหาร ใช้น้ำมันทอดใหม่ในการปรุงอาหารทุกครั้งจะเป็นการปลอดภัยที่สุดค่ะ

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสารเรื่องผู้หญิง 
ปฏิกิริยาของคุณ?