AWC ร่วมแคมเปญ 60+ Earth Hour 2022 ปิดไฟ 1 ชม. ลดใช้พลังงาน
AWC ร่วมแคมเปญ 60+ Earth Hour 2022 ปิดไฟ 1 ชม. ลดใช้พลังงาน
AWC ร่วมแคมเปญ “60+ Earth Hour 2022” ปิดไฟ 1 ชม. ลดการใ […] อ่านข่าวต้นฉบับ: AWC ร่วมแคมเปญ 60+ Earth Hour 2022 ปิดไฟ 1 ชม. ลดใช้พลังงาน


AWC ร่วมแคมเปญ “60+ Earth Hour 2022” ปิดไฟ 1 ชม. ลดการใช้พลังงาน เผยลดการปล่อย CO2 ได้ราว 1 ตัน พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจมุ่งสู่ความยั่งยืน ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 28 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ร่วมกิจกรรม “60+ Earth Hour 2022” ในฐานะภาคีเครือข่ายของกรุงเทพมหานคร และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF ประเทศไทย จับมือสถานประกอบการในเครือ ร่วมปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 ณ ลานสกายวอล์คช่องนนทรี เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อมและใช้พลังการอย่างยั่งยืนเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปีนี้ AWC พร้อมสถานประกอบการในเครือทั่วประเทศกว่า 30 แห่ง จากทั้ง 4 หน่วยธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มโรงแรมและการบริการ 17 แห่ง กลุ่มศูนย์การค้า 7 แห่ง กลุ่มอาคารสำนักงาน 4 แห่ง และกลุ่มธุรกิจค้าส่ง 2 แห่ง ได้ร่วมกันปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 20:30 – 21:30 น. ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ 1,921 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 0.96 ตันคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เทียบเท่า (TonCO2eq)

การดำเนินโครงการดังกล่าว ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของ AWC ซึ่งให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน โดยดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์หลักด้านความยั่งยืนองค์รวม (Sustainability) ที่ใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจในทุกกระบวนการ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย

1. Better Planet การพัฒนาและดำเนินงานเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของโลกได้อย่างยั่งยืน

2. Better People การพัฒนาบุคลากรขององค์กรรวมไปถึงการสร้างโมเดลกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคมที่สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้ชุมชน

และ 3. Better Prosperity การพัฒนาที่แข็งแกร่งเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยมุ่งสร้างมูลค่าให้กับระบบเศรษฐกิจ (Ecosystem) ทั้งหมดเป็นความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าองค์รวมทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

นางวัลลภา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสพิเศษนี้ บริษัทพร้อมเดินหน้าผลักดันกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เพื่อชุมชน สังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีกว่า ภายใต้มาตรการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Saving Initiatives: ESIs) รวมถึงนโยบายระยะยาวเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2030

นอกจากนี้ AWC ยังมีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (Tree Asset) ในแต่ละสถานประกอบการ ซึ่งเป็นแผนงานที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มี Tree Asset รวมกันแล้วทั้งหมดกว่า 7,975 ต้น (ต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 เซนติเมตรขึ้นไป และสูงเกินกว่า 130 เซนติเมตร)

อ่านข่าวต้นฉบับ: AWC ร่วมแคมเปญ 60+ Earth Hour 2022 ปิดไฟ 1 ชม. ลดใช้พลังงานปฏิกิริยาของคุณ?