ถ้ำนาคา ปรับเพิ่มจำนวนการจองเข้าผ่านแอป QueQ เริ่มวันนี้
ถ้ำนาคา ปรับเพิ่มจำนวนการจองเข้าผ่านแอป QueQ เริ่มวันนี้
อุทยานแห่งชาติภูลังกา ปรับเพิ่มจำนวนการจองเข้าอุทยานแห่ […] อ่านข่าวต้นฉบับ: ถ้ำนาคา ปรับเพิ่มจำนวนการจองเข้าผ่านแอป QueQ เริ่มวันนี้


อุทยานแห่งชาติภูลังกา ปรับเพิ่มจำนวนการจองเข้าอุทยานแห่งชาติ ถ้ำนาคา ล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชั่น QueQ

วันที่ 3 มีนาคม 2565 สำนักอุทยานแห่งชาติ – National Parks of Thailand รายงานว่า อุทยานแห่งชาติภูลังกา ปรับเพิ่มจำนวนการจองเข้าอุทยานแห่งชาติล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชั่น QueQ เป็น 700 คน โดยจะมีผลตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. จะมีคิวเพิ่มเข้ามาในระบบจอง เมื่อรวมกับคิวที่มีผู้จองไว้แล้วจะมียอดรวมเป็น 700 คน/วัน และเลือกวันเดินทางได้ถึง 30 เมษายน

และตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2565 อุทยานแห่งชาติภูลังกา จะทำการปิดการท่องเที่ยวประจำปี เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรและปรับปรุงจุดต่าง ๆ ดังนั้น

  1. นักท่องเที่ยวจะสามารถเริ่มจองคิวของวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ได้ในเวลา 00:00 น. ของวันที่ 3 เมษายน 2565 (หลังเวลา 23:59 น. ของวันที่ 2 เมษายน 2565) *เป็นวันที่ครบกำหนดจองล่วงหน้า 60 วัน*
  2. ผู้ที่ทำการจองคิวจะต้องกรอกชื่อ-สกุลให้ตรงกับบุคคลที่จะเดินทางมาจริงเท่านั้น ไม่สามารถขึ้นแทนกันได้
  3. ผู้ที่ทำการจองคิวได้จะต้องมีผลการฉีดวัคซีน Covid-19 ครบตามเกณฑ์ที่ ศบค. กำหนด
  4. ผู้ที่ทำการจองคิวได้จะต้องมีผลการตรวจว่าไม่พบเชื้อ (ผลเป็นลบ) ด้วยวิธี RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง หรือ ATK ภายใน 48 ชั่วโมง จากสถานพยาบาลที่สาธารณสุขรับรอง
  5. หากผู้ที่จองคิวได้ แต่ไม่มีหลักฐานตามข้อ 4) สามารถรับการตรวจได้ที่จุดคัดกรอง โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ก่อนเข้าเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา

สอบถามเพิ่มเติม ที่เฟซบุ๊กเพจ อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม – Phulangka National Park Thailand

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ทางอุทยานแห่งชาติกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของท่านและทุกคน

อ่านข่าวต้นฉบับ: ถ้ำนาคา ปรับเพิ่มจำนวนการจองเข้าผ่านแอป QueQ เริ่มวันนี้ปฏิกิริยาของคุณ?