บางกอกแอร์เวย์ส เผยปี’64 ขาดทุนสุทธิ 8.5 พันล้าน
บางกอกแอร์เวย์ส เผยปี’64 ขาดทุนสุทธิ 8.5 พันล้าน
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ประกาศผลการดำเนินงานปี’64 มีรา […] อ่านข่าวต้นฉบับ: บางกอกแอร์เวย์ส เผยปี’64 ขาดทุนสุทธิ 8.5 พันล้าน


สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ประกาศผลการดำเนินงานปี’64 มีรายได้รวม 5.6 พันล้านบาท เทียบปี’63 ลดลงร้อยละ 44.5 ขาดทุนสุทธิ 8.59 พันล้านบาท

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2564 ว่า บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,668.5 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 44.5

ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้บริษัทฯต้องหยุดปฏิบัติการบินชั่วคราวตามมาตรการจำกัดการเดินทางในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564

โดยรายได้รวมที่ลดลงดังกล่าว เป็นผลมาจากรายได้บัตรโดยสารของธุรกิจสายการบินลดลงร้อยละ 78.7 รายได้จากธุรกิจสนามบินลดลงร้อยละ 75.7 และรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสนามบินและกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องลดลงร้อยละ 20.1 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 8,145.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 45.4

นายพุฒิพงศ์กล่าวว่า ในปี 2564 บริษัทฯ มีจำนวนผู้โดยสาร 536,304 คน ลดลงร้อยละ 71.5 เมื่อเทียบกับปี 2563 และมีอัตราการขนส่งผู้โดยสารอยู่ที่ร้อยละ 58.6 สำหรับผลขาดทุนสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2564 เท่ากับ 8,599.8 ล้านบาท

โดยมีรายการขาดทุนสุทธิจากการยกเลิกสัญญาเช่ากองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย จำนวน 5,434.7 ล้านบาท ในขณะที่ผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2564 เท่ากับ 2,532.5 ล้านบาท ขาดทุนลดลงร้อยละ 22.2 เมื่อเทียบกับปี 2563”

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ปรับแผนการปฏิบัติการบิน ให้สอดคล้องกับมาตรการจำกัดการเดินทาง รวมถึงปริมาณความต้องการเดินทางของผู้โดยสาร โดยเปิดให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ-สมุย, กรุงเทพฯ-ภูเก็ต, กรุงเทพฯ-เชียงใหม่, กรุงเทพฯ-สุโขทัย

กรุงเทพฯ-ลำปาง, กรุงเทพฯ-ตราด, กรุงเทพฯ-กระบี่, หาดใหญ่-ภูเก็ต, สมุย-ภูเก็ต, อู่ตะเภา-ภูเก็ต และอู่ตะเภา-สมุย รวมทั้งเที่ยวบินพิเศษภายใต้นโยบายนำร่องเปิดประเทศของภาครัฐ โครงการสมุยพลัส และภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ โดยเปิดให้บริการเส้นทางกรุงเทพฯ-สมุย, สมุย-ภูเก็ต และสมุย-สิงคโปร์

นอกจากนี้ ได้เปิดให้บริการเที่ยวบินเส้นทางต่างประเทศเพิ่มเติม คือ เส้นทางกรุงเทพฯ-พนมเปญ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 โดยดำเนินการภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด คำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสูงสุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร

อ่านข่าวต้นฉบับ: บางกอกแอร์เวย์ส เผยปี’64 ขาดทุนสุทธิ 8.5 พันล้านปฏิกิริยาของคุณ?