ครม.ไฟเขียว Air Travel Bubble ไทย-อินเดีย
ครม.ไฟเขียว Air Travel Bubble ไทย-อินเดีย
ครม.ไฟเขียว จัดทำความตกลง Air Travel Bubble ระหว่างไทย- […] อ่านข่าวต้นฉบับ: ครม.ไฟเขียว Air Travel Bubble ไทย-อินเดีย


ครม.ไฟเขียว จัดทำความตกลง Air Travel Bubble ระหว่างไทย-อินเดีย

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการจัดทำความตกลง Air Travel Bubble ระหว่างไทย-อินเดีย ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประเทศอินเดียได้ระงับเที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างประเทศตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา

ทำให้เที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างประเทศไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศอินเดียได้ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศอินเดียได้มีการทาบทามฝ่ายไทยต่อการทำความตกลง Air Travel Bubble ระหว่างไทย-อินเดีย

ขณะนี้ทั้งสองฝ่ายได้มีการประสานงานจนได้ข้อสรุปของการจัดทำความตกลง Air Travel Bubble ระหว่างไทย-อินเดีย มีสาระสำคัญคือ การรับขนผู้โดยสารบนเที่ยวบินระหว่างไทยและอินเดีย สามารถรับขนผู้มีสัญชาติไทย อินเดีย เนปาล ภูฏาน และผู้มีสัญชาติต่างประเทศอื่น ๆ ที่ถือวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไทยและอินเดีย

โดยก่อนที่สายการบินจะออกบัตรโดยสาร/Boarding Pass ให้กับผู้โดยสาร สายการบินต้องมั่นใจว่าผู้โดยสารทุกคนมีคุณสมบัติสามารถเข้าประเทศได้ ทั้งนี้ มีแผนที่จะเริ่มการบินเดือน มี.ค.นี้ ผู้โดยสารที่เดินทางบนเที่ยวบินจะต้องเป็นการเดินทางระหว่างไทยและอินเดียเท่านั้น

อ่านข่าวต้นฉบับ: ครม.ไฟเขียว Air Travel Bubble ไทย-อินเดียปฏิกิริยาของคุณ?