คุณแม่ขาไม่ต้องเผื่อหนูค่ะ


คุณแม่ขาไม่ต้องเผื่อหนูค่ะ
คุณแม่ท้องที่น้ำหนักมากเกินไป อาจเกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายทั้งของตัวคุณแม่เองและยังอาจส่งผลไปถึงตัวคุณลูกด้วยค่ะ


คุณแม่ท้องที่น้ำหนักมากเกินไป อาจเกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายทั้งของตัวคุณแม่เองและยังอาจส่งผลไปถึงตัวคุณลูกด้วยค่ะ

โดยมีผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร American Journal of Clinical Nutrition แนะนำว่าคุณแม่ท้องไม่ควรกินอาหารปริมาณมากๆ เผื่อลูกในท้อง ซึ่งคุณแม่ท้อง 6 เดือนแรก ควรได้รับพลังงาน 1,940 แคลอรีต่อวัน และใน 3 เดือนสุดท้ายควรได้รับพลังงานมากกว่า 200แคลอรีต่อวัน (ประมาณขนมปังปิ้งทาเนย 2 แผ่น)

มีการศึกษาพบว่าคุณแม่ท้องที่น้ำหนักมากเกินไปจะกลายเป็นโรคอ้วนได้ถึง 3 เท่า ตรงข้ามกับคุณแม่ที่น้ำหนักขึ้นอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมก็จะมีความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บที่น้อยกว่าเช่นกัน

นอกจากนี้ ทารกน้อยที่เกิดจากคุณแม่ที่อ้วนเกินไป อาจจะเป็นโรคเบาหวานหรือโรคอ้วนได้อีกด้วยค่ะ

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสารรักลูก ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ตความรู้สึกของคุณ?