เกร็ดความรู้ในการดูแลรักษาดวงตา
เกร็ดความรู้ในการดูแลรักษาดวงตา
เริ่มจากการหลับตาโดยให้เปลือกตาแตะกันเบาๆ นับ 1-10 และกำหนดลมหายใจเข้า-ออก แล้วกะพริบตาขึ้นลงอย่างช้าๆ เบาๆ 10 ครั้ง จากนั้นพยายามจ้องมองสิ่งของนิ่งๆ แล้วนับ 1-15 ค่อยๆ


ภาพจาก hfocus.org

เกร็ดความรู้ในการดูแลรักษาดวงตา

เริ่มจากการหลับตาโดยให้เปลือกตาแตะกันเบาๆ นับ 1-10 และกำหนดลมหายใจเข้า-ออก แล้วกะพริบตาขึ้นลงอย่างช้าๆ เบาๆ 10 ครั้ง จากนั้นพยายามจ้องมองสิ่งของนิ่งๆ แล้วนับ 1-15 ค่อยๆ เหลือบตามองลงล่างค้างไว้ 10 วินาที เปลี่ยนข้างโดยกลอกลูกตาไปมองด้านขวาค้างไว้อีก 10 วินาที

ภาพจาก mgronline.com

หลังจากนั้นให้ค่อยๆ หลับตาอย่างช้าๆ เบาๆ ค้างไว้อีก 15 วินาที แล้วค่อยลืมตาขึ้นอย่างช้าๆ ค่ะ

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสารเรื่องผู้หญิงปฏิกิริยาของคุณ?