ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่ pstip.cc โดยการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ของเรา คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าใช้ไซต์ของเรา

1. การใช้ Site

pstip.cc เป็นเว็บไซต์บล็อกที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูล ข่าวสาร และบทความเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ แก่ผู้ใช้ คุณสามารถใช้ไซต์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น คุณไม่สามารถใช้ไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา การส่งไวรัส หรือการใช้ไซต์ในลักษณะที่อาจสร้างความเสียหาย ปิดการใช้งาน สร้างภาระมากเกินไป หรือทำให้ไซต์หรือผู้ใช้รายอื่นเสียหาย การใช้หรือความเพลิดเพลินของเว็บไซต์

2. เนื้อหา

เนื้อหาบน pstip.cc มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น เราไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม หรือความพร้อมใช้งานที่เกี่ยวข้องกับไซต์หรือข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่บนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม การที่คุณเชื่อถือข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณเองอย่างเคร่งครัด

3. ทรัพย์สินทางปัญญา

ไซต์และเนื้อหา คุณลักษณะ และฟังก์ชันการทำงานทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูล ซอฟต์แวร์ ข้อความ การแสดงผล รูปภาพ วิดีโอ และเสียง ตลอดจนการออกแบบ การเลือก และการจัดเตรียมสิ่งดังกล่าว) ถือเป็นกรรมสิทธิ์ โดย mp43.cc ผู้อนุญาต หรือผู้ให้บริการรายอื่นของเนื้อหาดังกล่าว และได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและระหว่างประเทศ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของสหรัฐอเมริกา คุณไม่สามารถทำซ้ำ แจกจ่าย ดัดแปลง สร้างผลงานลอกเลียนแบบ แสดงต่อสาธารณะ ดำเนินการต่อสาธารณะ เผยแพร่ซ้ำ ดาวน์โหลด จัดเก็บ หรือส่งเนื้อหาใด ๆ บนไซต์ของเรา ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้:

  • คอมพิวเตอร์ของคุณอาจจัดเก็บสำเนาของเนื้อหาดังกล่าวไว้ใน RAM ชั่วคราวโดยบังเอิญจากการเข้าถึงและการดูเนื้อหาเหล่านั้น
  • คุณสามารถจัดเก็บไฟล์ที่เว็บเบราว์เซอร์ของคุณแคชโดยอัตโนมัติเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงการแสดงผล
  • คุณสามารถพิมพ์หรือดาวน์โหลดสำเนาของหน้าเว็บไซต์ในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และไม่ใช่เพื่อการทำซ้ำ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่ายต่อไป
  • หากเราให้บริการฟีเจอร์โซเชียลมีเดียพร้อมเนื้อหาบางอย่าง คุณอาจดำเนินการตามที่เปิดใช้งานโดยฟีเจอร์ดังกล่าว

4. เนื้อหาของผู้ใช้

ไซต์อาจอนุญาตให้คุณส่งความคิดเห็นหรือเนื้อหาอื่น ๆ ไปยังไซต์ ("เนื้อหาของผู้ใช้") คุณยอมรับว่าเนื้อหาผู้ใช้ของคุณจะไม่ผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท ใส่ร้าย ข่มขู่ ลามกอนาจาร คุกคาม แสดงความเกลียดชัง เหยียดเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ หรือไม่เหมาะสมหรือน่ารังเกียจ คุณตกลงด้วยว่าเนื้อหาผู้ใช้ของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ

โดยการส่งเนื้อหาผู้ใช้ไปยังไซต์ คุณให้สิทธิ์แก่ Infinite ทั่วโลก ไม่ผูกขาด ปราศจากค่าลิขสิทธิ์ ตลอดไป ไม่สามารถเพิกถอนได้ และอนุญาตให้ใช้ช่วงได้อย่างเต็มที่ในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง ดัดแปลง เผยแพร่ แปล สร้างผลงานลอกเลียนแบบ แจกจ่าย ดำเนินการและแสดงเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวในรูปแบบ รูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีใด ๆ ที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันหรือพัฒนาในภายหลัง และเพื่อใช้ชื่อและภาพเหมือนของคุณที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าว

คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดในและต่อเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ และมีสิทธิ์ในการให้ใบอนุญาตที่มอบให้ข้างต้นแก่เราและบริษัทในเครือและผู้ให้บริการของเรา ตลอดจนผู้รับอนุญาต ผู้สืบทอด และผู้รับมอบหมายแต่ละรายของพวกเขาและของเราที่เกี่ยวข้อง

5. ความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งรวมอยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้โดยการอ้างอิง อธิบายถึงวิธีที่เรารวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ