IATA ชี้ปี’65 การขนส่งทางอากาศแข็งแกร่ง
IATA ชี้ปี’65 การขนส่งทางอากาศแข็งแกร่ง
IATA ชี้ปี’65 การขนส่งทางอากาศแข็งแกร่ง เผยปีที่ผ่านมาด […] อ่านข่าวต้นฉบับ: IATA ชี้ปี’65 การขนส่งทางอากาศแข็งแกร่ง


IATA ชี้ปี’65 การขนส่งทางอากาศแข็งแกร่ง เผยปีที่ผ่านมาดีมานด์ขนสินค้าพุ่งเกือบ 20% ผู้ขนส่งยิ้มออกเหตุรายได้เพิ่ม เตือนระวังปัจจัยห่วงโซ่อุปทาน ขาดแคลนแรงงานกระทบเติบโต

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ IATA เปิดเผยว่า ในปี 2564 ความต้องการขนส่งสินค้าทางอากาศมีอัตราเพิ่มขึ้น 6.9% เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19 และปรับตัวเพิ่มขึ้น 18.7% เมื่อเทียบกับปี 2563

โดยกำลังการขนส่ง (Available Cargo Tonne-Kilometers หรือ ACTKs) ในปี 2564 มีจำนวนต่ำกว่าปี 2562 อยู่ 10.9% ส่งผลให้ผลตอบแทน (yield) และรายได้ของผู้ขนส่งปรับตัวสูงขึ้น ทำให้สายการบินยังพอจะมีรายได้ หลังจากการที่เที่ยวบินขนส่งผู้โดยสารระยะไกลได้รับผลกระทบของโควิด-19 ซึ่งในเดือนธันวาคม 2564 มีเรตค่าขนส่งที่สูงกว่าในปี 2562 เกือบ 150%

นายวิลลีย์ วอลช์ ผู้อำนวยการทั่วไปของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ กล่าวว่า การขนส่งทางอากาศได้กลายเป็นดาวเด่นในปี 2564 สำหรับหลาย ๆ สายการบิน นี่ถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญในช่วงที่ผู้โดยสารมีจำนวนซบเซา แต่การขนส่งทางอากาศก็ยังเจอประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ปัญหาด้านโลจิสติกส์ อย่างไรก็ตาม สภาพเศรษฐกิจบ่งชี้ว่าปี 2565 นี้ จะเป็นปีที่แข็งแกร่งของการขนส่งทางอากาศ

ทั้งนี้ ปัจจัยและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่สนับสนุนการเติบโตของการขนส่งสินค้าทางอากาศ มีดังนี้

– การค้าสินค้าทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.7% เมื่อเทียบกับปี 2562 และการผลิตภาคอุตสาหกรรมโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562

– อัตราส่วนสินค้าคงคลังต่อการขายยังอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลดีต่อการขนส่งสินค้าทางอากาศ เพราะเหล่าผู้ประกอบการจะหันมาใช้การขนส่งทางอากาศเพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ได้อย่างรวดเร็ว

– ความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนของการขนส่งสินค้าทางอากาศ เทียบกับการขนส่งสินค้าทางเรือ ยังอยู่ในเกณฑ์ดี

– การเร่งตัวของจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลัก (Advanced Economies) ทำให้เกิดความต้องการชุด PPE เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ถูกขนส่งทางอากาศ

สำหรับปัญหาห่วงโซ่อุปทานอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของการส่งสินค้าทางอากาศ โดยปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่พนักงานยังอยู่ในช่วงกักตัว และแม้ว่าดัชนีเวลาขนส่งวัตถุดิบ (Suppliers’ Delivery Time Index) อยู่ที่ระดับ 38 ซึ่งสะท้อนว่าในช่วงเวลาที่ทำการสำรวจ ใช้เวลาในการขนส่งน้อยลง (ส่งสินค้าได้เร็วขึ้น) แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน ดัชนีชี้ว่าเวลาการส่งมอบจะยาวขึ้นเนื่องจากปัญหาคอขวดของอุปทาน

 

อ่านข่าวต้นฉบับ: IATA ชี้ปี’65 การขนส่งทางอากาศแข็งแกร่งปฏิกิริยาของคุณ?