เปลี่ยนโถส้วมรับสังคมสูงวัย
เปลี่ยนโถส้วมรับสังคมสูงวัย
อายุมากขึ้น จะลุกจะนั่งส้วมนั่งยองคงไม่สะดวกเหมือนตอนเข่ายังแข็งแรง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุ และพัฒนาความก้าวหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


อายุมากขึ้น จะลุกจะนั่งส้วมนั่งยองคงไม่สะดวกเหมือนตอนเข่ายังแข็งแรง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุ และพัฒนาความก้าวหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กระทรวงสาธารณสุขเร่งจัดนโยบายเปลี่ยนโถส้วมสาธารณะจากโถส้วมนั่งยองเป็นโถส้วมนั่งราบ (ส้วมชนิดมีตัวโถเป็นที่รองรับขณะนั่ง จะมีหรือไม่มีถังพักน้ำก็ได้)

นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การใช้โถส้วมนั่งยองทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก จนกระทั่งเลือดอาจไปเลี้ยงสมองไม่ได้ชั่วคราว ปัญหานี้ทำให้ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากหรือมีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง เกิดอาการปวดเข่า หน้ามืด วิงเวียนศีรษะ อยากเป็นลม และเกิดอุบัติเหตุ

ดังนั้นขอความร่วมมือสถานบริการทั่วไป ปั๊มน้ำมัน สถานศึกษา สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่ราชการ จัดการเปลี่ยนโถส้วมโดยเร็ว (แอบกระซิบว่าหลายแห่งเริ่มดำเนินการแล้ว)

อย่าลืมเปลี่ยนโถส้วมที่บ้านคุณด้วยนะคะ เพื่อสุขาจะได้สร้างความสุขให้อย่างแท้จริงค่ะ

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสารชีวจิต ปฏิกิริยาของคุณ?